Стратегиялық даму департаменті

Жаңалықтар

«Сапа менеджменті және мониторинг» бөлімі

  1. 2018 жылы университетімізде құрылымдық бөлімшелердің қызметінің сапасын анықтау мақсатында оқытушылардан «М.Әуезов атындағы ОҚМУ құрылымдық бөлімшелердің қызметіне қанағаттанушылық» атты сауалнама өтті. Бұл сауалнамалардың нәтижелері 2018 жылдың қазан айында Ректорат кеңесінде қарастырылды.

Оқытушылары мен қызметкерлерінің біліктіліктерін арттыру

Университет оқытушылары мен қызметкерлерінің біліктіліктерін арттыру мақсатында 16.06-20.06.2014ж.ж. аралығында Мониторинг және сапаны басқару орталығына қарасты Ғылыми-педагогикалық кадрлардың біліктілігін арттыру бөлімі тарапынан келесідей өзекті тақырыптар аясында семинар өткізілді:

  • Болон процесі параметрлерінің М.Әуезов атындағы ОҚМУ-де жүзеге асырылуы
  • Білім алушыларға ағымдағы және аралық аттестациялауды ұйымдастыру. Білім беру үдерісінде тест жасаудың жаңа үлгілерін қолдану.
  • М.Әуезов атындағы ОҚМУ-ғы Сапа менеджменті жүйесінің құжаттарын басқару және жүргізу.
  • Профессор-оқытушылар құрамының, кафедралардың, факультеттердің қызметін рейтингтік бақылау. Тұтынушылардың білім беру процесінің сапасы мен қанағаттануының мониторингі.

ЕЩЕ РАЗ О ПРОБЛЕМАХ ПЕНСИОННОЙ СИСТЕМЫ

   10 июня 1997 года в Казахстане был принят Закон "О пенсионном обеспечении в Республике Казахстан", который вступил в силу с 1 января 1998 года. Реформирована старая солидарная система и создан новый порядок индивидуальной капитализации вкладов. Впервые на постсоветском пространстве было внедрено обязательное пенсионное обеспечение. Жизнь доказала ее эффективность, однако назрели проблемы, вызванные экономической ситуацией. Автор видит решение проблемы не в объединении НПФ, а в осуществлении коренных реформ в оплате труда.