Департамент мониторинга и управления качеством

Стратегиялық даму және сапаны басқару департаменті

Стратегиялық даму және сапаны басқару департаменті (СДжСБД) университеттің құрылымдық бөлімшесі болып табылады, тікелей ректор және бірінші проректорға бағынады, сондай-ақ ОҚМУ-нің барлық құрылымдық бөлімшелерімен өзара байланыста болады.

Стратегиялық даму және сапаны басқару департаменті директоры:
Камалдинов Рахымбек Абсатович