Стратегиялық даму департаменті

Сапа менеджменті және мониторинг бөлімі

ОңтүстікҚазақстануниверситетінің«Рейтинг» бөлімі2011 жылықұрылған.

Бөлімнің миссиясы: М. Әуезоватындағы ОҚУ бәсекегеқабілеттілігінарттырумақсатындаәлемдікжәнеұлттықрейтингтердеуниверситеттіілгерілету.

 

Бөлімнің функцияларымен міндеттері:

  • Жоғары оқу орындарын саралауды жүргізетін рейтингтік агенттіктердің талаптары бойынша жұмыстарды жоспарлау және жүргізу;
  • Университеттің білім беру, ғылыми-зерттеу және халықаралық жұмыстары бойынша материалдарды жинау және үйлестіру;
  • Университет қызметі туралы статистикалық материалдарды өңдеу және оны рейтингтік агенттіктерге ұсыну;
  • Университеттің құрылымдық бөлімшелері мен бұқаралық ақпарат құралдары үшін университеттің имидждік бағасы бойынша ақпараттық материалдар дайындау;
  • Ұлттық және халықаралық рейтингтер депозицияларды жақсарту бойынша университеттің құрылымдық бөлімшелері үшін талдамалық материалдар дайындау;
  • Білім беру қызметтері нарығында жоғары оқу орнының бәсекелестік позициясын нығайту бойынша ұсыныстар енгізу және үйлестіру;
  • ЖОО басшылығы мен құрылымдық бөлімшелерді университеттің жоғары оқу орындарының халықаралық және Ұлттық рейтингтеріндегі позициялары туралы хабардар ету;
  • Халықаралық рейтингтік агенттіктер, орталықтар мен ұйымдар туралы ақпарат іздеуді жүзеге асыру;
  • Рейтингтік агенттіктер ұсынатын өлшемдер туралы ақпаратты меңгеру.

Рейтинг бөлімінің бастығы

Есжанова Гулнар Сейлихаровна
Мекен жайы: Тәуке хан көш. 5;
Бас ғимарат, 253-бөлме
Байланыс телефон: 8(7252) 21-16-97
E-mail: gul_eshanova@mail.ru