Департамент стратегического развития и управления качеством

«Оқытушылардың еңбекті ұйымдастыруымен қанағаттануы» атты сауалнаманың өтілу кестесі

БЕКІТЕМІН
МСБД директоры
«___»______2015г.
__________К.Нурашева

«Оқытушылардың еңбекті ұйымдастыруымен қанағаттануы»
атты сауалнаманың өтілу кестесі

Факультеттер күні уақыт
1 Ауылшаруашылық ғылымдары жоғарғы мектебі 19.01.2015  
2 Пегагогика және мәдениет 19.01.2015  
3 Жаратылыстану-педагогикалық 20.01.2015  
4 Филология 20.01.2015  
5 Экономика және қаржы 21.01.2015  
6 Заңтану және халықаралық қатнастар 21.01.2015  
7 Ақпараттық технологиялар және энергетика жоғары мектебі 22.01.2015  
8 Химиялық инженерия және биотехнология жоғары мектебі 22.01.2015  
9 Тоқыма және тамақ инженериясы жоғары мектебі 23.01.2015  
10 Механики және мұнайгаз 23.01.2015  
11 Құрылыс және транспорт 24.01.2015  
12 Дене тәрбиесі және спорт 24.01.2015  

МТБ басшысы                                             C.С. Спанкулова